Rezerwacja biletów

Na promie


Czy jako pasażer pieszy mogę zabrać w podróż butlę gazową lub kartusze do kuchenki gazowej?

Butle gazowe oraz kartusze uzupełniające do kuchenek turystycznych stanowią ładunek niebezpieczny w transporcie morskim. Niedozwolone jest przewożenie tego typu ładunków w przestrzeni pasażerskiej statku, na przykład w kabinach czy w bagażu. Przewóz butli gazowych i kartuszy jest możliwy wyłącznie na pokładzie samochodowym w miejscu specjalnie wyznaczonym. Przed odprawą należy zgłosić posiadanie takich ładunków w kasach terminalu promowego.