Rezerwacja biletów

Odprawa biletowa i przekraczanie granicy


Informacja o kontroli granicznej

Szwecja wprowadziła kontrole dokumentów na granicach. Oznacza to, że osoby podróżujące do Szwecji muszą być w stanie przedstawić ważny dokument tożsamości: paszport lub dowód osobisty.


Prosimy zwrócić uwagę, że inne dokumenty, takie jak prawo jazdy czy legitymacja szkolna nie uprawniają do przekroczenia granicy!


Kontrola dokumentów obejmuje każdego, również kierowców autobusów, kierowców ciężarówek, podróżujących grupowo w autobusach, podróżujących z lub bez samochodu. Również dzieci (w każdym wieku, także niemowlęta) powinny mieć własny paszport lub dowód osobisty.


Odprawa biletowa na terminalu w Gdyni

Przy odbiorze kart pokładowych należy okazać paszport lub dowód osobisty. Podczas odprawy w Gdyni kontrolowana jest zgodność tożsamości pasażera z danymi na jego karcie pokładowej. Osoby nie posiadające właściwego dokumentu lub których dane na kacie pokładowej nie zgadzają się z dokumentem, nie zostaną wpuszczone na pokład. Przypominamy, że zmiany nazwiska na karcie pokładowej można dokonać bezpłatnie przez Internet lub telefon.