Rezerwacja biletów

Odprawa biletowa i przekraczanie granicy


Kiedy zjawić się na terminalu przed wypłynięciem?

Pasażerowie piesi powinni zgłosić się do odprawy najpóźniej na 60 minut przed wypłynięciem, a grupy powyżej 20 osób najpóźniej 90 minut przed wypłynięciem.


Pasażerowie zmotoryzowani powinni zgłosić się do bramy samochodowej (boarding) na zewnątrz terminalu najpóźniej 60 minut przed wypłynięciem. W porcie w Gdyni osoby, które opłaciły rezerwację, proszone są o kierowanie się bezpośrednio do bramy samochodowej po karty pokładowe.


Niestawienie się we właściwym czasie do odprawy biletowej może spowodować anulowanie rezerwacji i skreślenie z listy pasażerów, bez możliwości zwrotu kosztów.


Uwaga!

Pasażer ma obowiązek zapoznać się z przepisami paszportowo-wizowymi przed wyjazdem. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie uzyskania pozwolenia na przekroczenie granicy. Szczegółowe informacje na stronie www.msz.gov.pl