Rezerwacja biletów

Odprawa biletowa i przekraczanie granicy


Ubezpieczenie podczas podróży

Wszyscy uczestnicy imprez organizowanych przez Stena Line objęci są obowiązkowym, podstawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na podstawie Umowy Generalnej Nr 51794 zawartej przez Stena Line z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.

 

Sumy ubezpieczeń w ramach podstawowego wariantu ubezpieczeń wynoszą odpowiednio: koszty leczenia wraz z assistance – 20.000 EUR; następstwa nieszczęśliwych wypadków – 2.000 EUR, bagaż podróżny – 200 EUR. Szczegółowy opis zakresu i warunków ubezpieczenia podstawowego zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży KONTYNENTY zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA nr UTG/2021/01/12 z dnia 12.01.2021 r., stanowiące załącznik do niniejszych Warunków Imprez SLP, a także dostępne na stronach internetowych pod adresami: www.stenaline.pl, www.uniqa.pl oraz w biurach autoryzowanych agentów Stena Line i w kasach na terminalu promowym Stena Line w Gdyni.

 

Inne wyjazdy (w tym Rejs Wakacyjny, Weekend na morzu oraz taryfy samochodowe) nie posiadają wliczonego w cenę ubezpieczenia NNW i KL. Zalecamy wykupienie takiego ubezpieczenia we własnym zakresie. Podczas wszystkich wyjazdów należy mieć ze sobą aktualną kartę EKUZ. Przy konieczności uzyskania pomocy medycznej w Szwecji, karta EKUZ będzie wymagana. Jeżeli turysta jej nie przedstawi, za usługi medyczne zostanie wystawiony rachunek. Osoby ubezpieczone mogą domagać się zwrotu tej kwoty od NFZ w ciągu 30 dni od otrzymania rachunku.