Rezerwacja biletów

Przewóz broni


Czy mogę zabrać na prom broń palną?

Przewóz broni palnej podlega specjalnym procedurom na wszystkich liniach. Klienci mający zamiar transportować broń palną (lub inną broń sportową) statkami Stena Line zostaną poinformowani o procedurach lokalnych w momencie rezerwacji.

Stena Line nie zezwala pasażerom pieszym na przewożenie broni palnej, amunicji, mieczy, noży, broni białej i niebezpiecznych substancji, w tym np. gazu w butlach turystycznych.

Przewóz broni palnej w pojeździe musi zostać zgłoszona w momencie rezerwacji, a następnie ponownie podczas odprawy samochodowej. Pracownicy ochrony portu oraz odpowiedni pracownicy statku zostaną powiadomieni niezwłocznie po zgłoszeniu przewozu broni. Następnie postępowanie jest uzależnione od lokalnych procedur. Kiedy statek dotrze do miejsca przeznaczenia, przewóz broni palnej będzie objęty procedurą lokalną dla danego kraju /portu.

Przewożący wszelką broń palną musi mieć ważne dokumenty i zaświadczenia wymagane przez kraj wyjazdu i wjazdu, które należy udostępnić do wglądu pracownikom ochrony portu, a także do kontroli podczas rejsu.

Broni, amunicji i przedmiotów o cechach materiałów wybuchowych, bez względu na rodzaj i konstrukcję, nigdy nie wolno przechowywać ani przewozić w kabinie lub w przestrzeniach przeznaczonych dla pasażerów. Powyższe powinny zostać zdeponowane obsłudze na czas przepłynięcia, zgodnie z lokalnymi procedurami.