Rezerwacja biletów

Zmiana i anulowanie rezerwacji


Moja rezerwacja wygasła, czemu tak się stało?

Rezerwacje nieopłacone w wyznaczonym terminie zostają automatycznie anulowane. Za termin płatności uważa się datę wpływu przelewu na konto. Konkretna data, przed upływem której płatność powinna być dokonana, widniej na potwierdzeniu rezerwacji.